صفحه قبل

رادياتور آلفام

راهنمای خرید رادياتور آلفام

 1. انواع رادیاتورهای آلومینیومی آلفام با تکنیک اکسترود ( ساخت مقاطع پروفیلی ) تولید میگردند.
 2. فشار کار رادیاتورهای آلومینیومی آلفام تمام اکسترود معادل 4 بار می باشد.
 3. تعداد پره های رادیاتورهای آلومینیومی اکسترود ( مانند آلفام ) قابل افزایش یا کاهش نمی باشند .
 4.  دارای وزن و حجم بسیار کم و قابلیت  حمل و نصب آسان
 5. دارای خدمات پس از فروش و ضمانت 10ساله
 6. استفاده از آلیاژ آلومینیوم با قابلیت هدایت حرارتی بالا 
 7. رادیاتورهای آلومینیومی آلفام دارای ظرفیت حرارت واقعی بر مبنای آزمون استاندارد و توزیع حرارتی مناسب در محیط می باشند.
 8. صرفه جویی در مصرف انرژی (سوخت و برق)
 9. منظور از T=60° C∆ ، اختلاف دمای 60 درجه ای بین دمای آب گرم  ورودی به رادیاتور و دمای هوای اتاق می باشد.
 10. رادیاتورهای آلومینیومی آلفام از طرفین قرینه می باشد و درپوش ماسوره چپ یا راست برای آن فرقی نمی کند.
 11. رادیاتورهای آلومینیومی آلفام  اکسترود با فاصله آکس تا آکس 600 و 700 میلی متر نیز طبق سفارش تولید می شوند.
 12. برای محاسبه تعدادپره های رادیاتورآلومینیومی مورد نیاز آپارتمانهای مسکونی در شرایط آب و هوایی مانند تهران ، برای هر مترمربع زیربنای مفید در طبقات وسط آپارتمان حدود 90 کیلوکالری و برای طبقاتی که در بالای آنها سقف بام ساختمان است به ازاء هر مترمربع زیربنای مفید حدود 110 کیلوکالری گرمایش در نظر بگیرید.( در صورت تمایل میتوانید با کارشناسان شرکت پویا تهویه جهت برآورد تعداد پره های مورد نیاز تماس حاصل نمایید.
مدل میزان گرما دهی هر پره در T=60° C∆ سطح حرارتی m ² نامی Cm ابعاد هر پره فاصله لوله های بالا و پائین mm بلوک بندی پره ها قطر لوله اصلی درونی in وزن هر پره kg  
Watt Kcal/hr ارتفاع عرض عمق
84K500 93 80 0.28 54 7 7.4 500 از 3 تا 30 "1 -  
سیلور 118 102 - 53.1 7.2 6 500 از 3 تا 30 "1 0.85  
ژانوس 157 135 - 53.2 7.3 8.4 500 از 3 تا 30 "1 1.25  
ژوپیتر 157 135 - 53.2 7.3 8.4 500 از 3 تا 30 "1 1.3