صفحه قبل

 

 
 

 
نسل جدید مولتی اسپلیت ها، مولتی V می باشد. استفاده از تکنولوژی اینورتر و قابلیت تنظیم دبی سیال مبرد متناسب با بار برودتی و حرارتی مورد نیاز در مولتی V موجب صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی در پروژه های بزرگ تهویه می شود. سیال مبرد مورد استفاده در مولتی V از نوع گاز R۴۱۰A و سازگار با محیط زیست می باشد. مجموعه ای از مشخصات فوق موجب شده در حال حاضر سیستم های مولتی V بهترین گزینه برای طراحی و اجرای تهویه مطبوع پروژه های بزرگ ساختمانی، خصوصا سازه های مرتفع باشد. در طراحی سیستم های مولتی V استفاده بهینه از انرژی، کاهش هزینه کارکرد، محافظت بیشتر از محیط زیست، قابلیت اتصال به Eco-v، سیستمهای کنترل BMS ، LG عدم نیاز به موتور خانه، هزینه پایین نگهداری و طراحی مدرن و راحتی هرچه بیشتر مصرف کننده در نظر گرفته است.

 

 مولتی وی 3 (Multi V III system LG VRF)
 
مولتی وی 3  Multi V III  system )(LG VRF)100000 BTU
مولتی وی 3 Multi V III system )(LG VRF)100000 BTU
 
 
مولتی وی 3  Multi V III system )(LG VRF)140000 BTU
مولتی وی 3 Multi V III system )(LG VRF)140000 BTU
 
 
مولتی وی 3  Multi V III system )(LG VRF)160000 BTU
مولتی وی 3 Multi V III system )(LG VRF)160000 BTU
 
 
مولتی وی 3  Multi V III system )(LG VRF)180000 BTU
مولتی وی 3 Multi V III system )(LG VRF)180000 BTU
 
 
مولتی وی 3  Multi V III system )(LG VRF)200000 BTU
مولتی وی 3 Multi V III system )(LG VRF)200000 BTU
 
 
مولتی وی 3  Multi V III system )(LG VRF)80000 BTU
مولتی وی 3 Multi V III system )(LG VRF)80000 BTU
 
 
مولتی وی 3 Multi V III  system )(LG VRF)120000 BTU
مولتی وی 3 Multi V III system )(LG VRF)120000 BTU