صفحه قبل

 

 

 

 

 
تعریف تهویه مطبوع   چیست؟      
 

ایجاد شرایط آسایش انسان در محیط های مختلف از طریق اجرای عملیات بر روی هوا از قبیل افزایش و کاهش دما٬ تغییر رطوبت و کاهش میزان گازها و ترکیبات مضر موجود در هوا .

 

 

تفاوت کولر های آبی و گازی در چیست؟      
 

کولرهای آبی با تبخیر رطوبت و تبدیل گرمای محسوس محیط به گرمای نهان٬ دمای محیط را کاهش می دهند ولی اساس کار کولر گازی به این صورت است که٬ وجود مبرد با دمای پایین در لوله های اواپراتور(یونیت داخلی) و مکش هوای گرم محیط بوسیله فن و گذر این هوا از بین لوله های اواپراتور سبب سرمایش هوای محیط می شود و گرمای دفع شده ی محیط توسط مبرد جذب شده و این گرما طی سیکلی از کندانسور به محیط خارج دفع می شود.

کولر آبی بهتر است یا کولر گازی؟      
 

1.کولر آبی برای محیط های با رطوبت نسبی(منظور همان درصد رطوبت هوا می باشد) بالا (شهرهای شمالی و جنوبی) مناسب نیست چرا که هوا از لحاظ رطوبت به مرحله اشباع(حالتی که هوا دیگر قادر به جذب رطوبت نیست) بسیار نزدیک می باشد.2.ایجاد شبکه کانال کشی عمودی و افقی برای کولرهای آبی هزینه اولیه ساختمان را افزایش می دهد و از متراژ مفید ساختمان می کاهد3.هوای مرطوب تولیدی در کولر ابی ٬محیط بسیار مناسبی جهت رشد انواع الودگی های باکتریایی٬ ویروسی ٬میکروبی و... می باشد.4.کولر گازی رطوبت هوا را کاهش میدهد5.دما در کولرهای گازی قابل تنظیم می باشد 6.اکثر مدل های کولر گازی قابلیت گرمایش را دارا هستند.7.به طور کلی کولرهای آبی برای استفاده در ساختمان های متراژ پایین با ارتفاع کم مناسب تر هستند با توجه به اینکه هزینه برق و آب مصرفی کولر آبی پایین تر است از هزینه مصرفی کولرهای گازی ٬فعلا٬ چراکه با جاری شدن برق ارزان قیمت (برق نیروگاه های اتمی) در شبکه توزیع برق دیگر هیچ توجیهی برای استفاده از کولر آبی وجود نخواهد داشت.

 

اسپلیت با کولر گازی چه تفاوتی دارد؟      
 

اسپلیت یونیت یا اسپلیت  مفهوم دوتایی را انتقال می دهد یعنی بخش اعظم کولرهای گازی همین اسپلیت ها می باشند که از دو بخش یونیت داخلی و یونیت خارجی تشکیل شده اند اما  کولر گازی مفهوم گسترده تری را انتقال می دهد که علاوه بر اسپلیت ها شامل کولرهای گازی پنجره ای و پرتابل نیز می شود.

آیا کولرهای گازی نیز مدل های متفاوتی دارند؟      
 

بله.کولرهای گازی از سه بخش عمده تشکیل شده اند:1.پنجره ای 2. پرتابل 3.اسپلیت(دیواری- سقفی دیواری- سقفی زمینی- کاستی- کانالی- چندپنله- ایستاده)

توضیح مختصری راجع به سیکل کاری کولرهای گازی بدهید؟      
 

کولرهای گازی بر اصل سیکل های تبرید کار می کنند که از چهار بخش کلی تشکیل شده اند:کمپرسور-کندانسور-اواپراتور-لوله مویین یا شیر انبساط.

مبرد فشار پایین در اواپراتور(یونیت داخلی) حرارت محیط را جذب می کند و از مایع به گاز تغییر فاز می دهد گاز مبرد وارد کمپرسور(قلب سیستم) شده و فشرده می شود و دما و فشارش افزایش می یابد تا در کندانسور(یونیت خارجی) گرمای جذب شده از محیط داخل را به کمک فن به هوای بیرون منتقل کند و با تغییر فاز از گاز به مایع تبدیل شود این مایع به کمک لوله مویین یا شیر انبساط فشار و دمایش باز هم کاهش می یابد تا توانایی جذب حرارت در اواپراتور را داشته باشد و این سیکل پیوسته تکرار می شود.

مبرد چیست و چرا در کولرهای گازی استفاده می شود؟      
 

مبرد گازی است که قابلیت جذب و دفع حرارت آن بالا باشد این گازها که نقطه جوش شان حدودا 30 تا 40 درجه زیر صفر است در سیکل های تبرید استفاده می شوند.

در ذیل خواص فیزیکی مبردهایی که اغلب در تهویه مطبوع استفاده می شوند آمده است:

 

 

 

Name

 

 

Refrigerant

 

Formula

 

ODP

 

GWP

 

Boiling point at Atmospheric pressure 1bar(°C)

 

R 22

 

 HCFC

Hydro Chloro Fluor Carbons

 Mono chloro di fluoro methane

CHClF2

 

0.05

 

 1700

- 40.7

 

R 134A

 

 HFC
Hydro Fluor Carbons

Tetra fluoro ethane

CH2FCF3

 

0

 

1300

- 26.1

 

 

R 410A

 

 

HFC
Hydro Fluor Carbons

R-32 Di fluoro methane  50% weight-

R-125 Penta fluoro ethane 50% weight.

50% CH2F2 - 50% CHF2CF3

 

 

0

 

 

 1890

- 48.5

 

 

R 407C

 

HFC
Hydro Fluor Carbons

 23% of R32, 25% of R125 and 52% of R134a

23% CH2F2 - 25% CHF2CF3

52% CH2FCF3

 

 

0

 

 

1610

 

 

- 43.9

 

 ODP: پتانسیل یک مولکول از گاز مبرد جهت تخریب لایه ازن بر مبنای٬ گاز پایه R11 با ODP برابر یک.

 GWP: فاکتور تاثیر مبرد بر گرمایش کره زمین بر مبنای دی اکسید کربن به عنوان گاز پایه با GWP برابر یک.

 

 

موارد استفاده کولرهای گازی چیست؟      
 

از لحاط کاربری :مسکونی٬ اداری٬ تجاری ودر پاره ی مواقع ٬صنعتی(محدودیت در استفاده از سایر سیستم ها).

کولرهای گازی تا چه متراژهایی کاربری دارند؟      
 

کولرهای گازی(تا ظرفیت 30000BTU/Hتک فاز) جهت تهویه اتاقهایی از متراژ تقریبی 10 متر تا اتاق ها و سالن های

با متراژ تقریبی بالا(حدود 100متر)مناسب هستند.البته متراژهای ذکر شده جهت یک کولر گازی است و مشخص است

که استفاده از چندین کولر گازی دستیابی به متراژهای بالاتر را امکان پذیر می سازد.

 

آیا رابطه ای بین ظرفیت کولر گازی و متراژ ساختمان وجود دارد؟      
 

رابطه ی دقیق خیر زیرا تهویه هر فضا با کولر گازی به عامل های متعددی از جمله ارتفاع محیط تهویه شونده

از سطح زمین٬ تعداد دیوارهای خارجی(دیوارهایی که با محیط های خارجی ارتباط دارند)٬ تعداد پنجره ها و ابعادشان٬

ارتفاع از سطح دریای ٬ جهت جغرافیایی ساختمان و.....بستگی دارد.

البته رابطه تقریبی برای استفاده از این کولرها به صورت زیر وجود دارد:

معمولا برای برودت هر 30 تا35 متر در تهران یک تن تبرید لحاظ می شود.

ظرفیت:                                            حدود تقریبی متراژ)متر مربع مساحت کف):

9000BTU/H                                           10 تا20

12000BTU/H                                          15 تا30

18000BTU/H                                          25 تا 45

24000BTU/H                                          40تا 60

30000BTU/H                                          60 تا 80

ظرفیت های بالاتر جهت متراژهای بالاتر.

عریف تهویه مطبوع چیست؟      
 

ایجاد شرایط آسایش انسان در محیط های مختلف از طریق اجرای عملیات بر روی هوا از قبیل افزایش و کاهش دما٬ تغییر رطوبت و کاهش میزان گازها و ترکیبات مضر موجود در هوا .

 

تفاوت کولر های آبی و گازی در چیست؟      
 

کولرهای آبی با تبخیر رطوبت و تبدیل گرمای محسوس محیط به گرمای نهان٬ دمای محیط را کاهش می دهند ولی اساس کار کولر گازی به این صورت است که٬ وجود مبرد با دمای پایین در لوله های اواپراتور(یونیت داخلی) و مکش هوای گرم محیط بوسیله فن و گذر این هوا از بین لوله های اواپراتور سبب سرمایش هوای محیط می شود و گرمای دفع شده ی محیط توسط مبرد جذب شده و این گرما طی سیکلی از کندانسور به محیط خارج دفع می شود.

کولر آبی بهتر است یا کولر گازی؟      
 

1.کولر آبی برای محیط های با رطوبت نسبی(منظور همان درصد رطوبت هوا می باشد) بالا (شهرهای شمالی و جنوبی) مناسب نیست چرا که هوا از لحاظ رطوبت به مرحله اشباع(حالتی که هوا دیگر قادر به جذب رطوبت نیست) بسیار نزدیک می باشد.2.ایجاد شبکه کانال کشی عمودی و افقی برای کولرهای آبی هزینه اولیه ساختمان را افزایش می دهد و از متراژ مفید ساختمان می کاهد3.هوای مرطوب تولیدی در کولر ابی ٬محیط بسیار مناسبی جهت رشد انواع الودگی های باکتریایی٬ ویروسی ٬میکروبی و... می باشد.4.کولر گازی رطوبت هوا را کاهش میدهد5.دما در کولرهای گازی قابل تنظیم می باشد 6.اکثر مدل های کولر گازی قابلیت گرمایش را دارا هستند.7.به طور کلی کولرهای آبی برای استفاده در ساختمان های متراژ پایین با ارتفاع کم مناسب تر هستند با توجه به اینکه هزینه برق و آب مصرفی کولر آبی پایین تر است از هزینه مصرفی کولرهای گازی ٬فعلا٬ چراکه با جاری شدن برق ارزان قیمت (برق نیروگاه های اتمی) در شبکه توزیع برق دیگر هیچ توجیهی برای استفاده از کولر آبی وجود نخواهد داشت.

 

اسپلیت با کولر گازی چه تفاوتی دارد؟      
 

اسپلیت یونیت یا اسپلیت  مفهوم دوتایی را انتقال می دهد یعنی بخش اعظم کولرهای گازی همین اسپلیت ها می باشند که از دو بخش یونیت داخلی و یونیت خارجی تشکیل شده اند اما  کولر گازی مفهوم گسترده تری را انتقال می دهد که علاوه بر اسپلیت ها شامل کولرهای گازی پنجره ای و پرتابل نیز می شود.

آیا کولرهای گازی نیز مدل های متفاوتی دارند؟      
 

بله.کولرهای گازی از سه بخش عمده تشکیل شده اند:1.پنجره ای 2. پرتابل 3.اسپلیت(دیواری- سقفی دیواری- سقفی زمینی- کاستی- کانالی- چندپنله- ایستاده)

توضیح مختصری راجع به سیکل کاری کولرهای گازی بدهید؟      
 

کولرهای گازی بر اصل سیکل های تبرید کار می کنند که از چهار بخش کلی تشکیل شده اند:کمپرسور-کندانسور-اواپراتور-لوله مویین یا شیر انبساط.

مبرد فشار پایین در اواپراتور(یونیت داخلی) حرارت محیط را جذب می کند و از مایع به گاز تغییر فاز می دهد گاز مبرد وارد کمپرسور(قلب سیستم) شده و فشرده می شود و دما و فشارش افزایش می یابد تا در کندانسور(یونیت خارجی) گرمای جذب شده از محیط داخل را به کمک فن به هوای بیرون منتقل کند و با تغییر فاز از گاز به مایع تبدیل شود این مایع به کمک لوله مویین یا شیر انبساط فشار و دمایش باز هم کاهش می یابد تا توانایی جذب حرارت در اواپراتور را داشته باشد و این سیکل پیوسته تکرار می شود.

مبرد چیست و چرا در کولرهای گازی استفاده می شود؟      
 

مبرد گازی است که قابلیت جذب و دفع حرارت آن بالا باشد این گازها که نقطه جوش شان حدودا 30 تا 40 درجه زیر صفر است در سیکل های تبرید استفاده می شوند.

در ذیل خواص فیزیکی مبردهایی که اغلب در تهویه مطبوع استفاده می شوند آمده است:

 

 

 

Name

 

 

Refrigerant

 

Formula

 

ODP

 

GWP

 

Boiling point at Atmospheric pressure 1bar(°C)

 

R 22

 

 HCFC

Hydro Chloro Fluor Carbons

 Mono chloro di fluoro methane

CHClF2

 

0.05

 

 1700

- 40.7

 

R 134A

 

 HFC
Hydro Fluor Carbons

Tetra fluoro ethane

CH2FCF3

 

0

 

1300

- 26.1

 

 

R 410A

 

 

HFC
Hydro Fluor Carbons

R-32 Di fluoro methane  50% weight-

R-125 Penta fluoro ethane 50% weight.

50% CH2F2 - 50% CHF2CF3

 

 

0

 

 

 1890

- 48.5

 

 

R 407C

 

HFC
Hydro Fluor Carbons

 23% of R32, 25% of R125 and 52% of R134a

23% CH2F2 - 25% CHF2CF3

52% CH2FCF3

 

 

0

 

 

1610

 

 

- 43.9

 

 ODP: پتانسیل یک مولکول از گاز مبرد جهت تخریب لایه ازن بر مبنای٬ گاز پایه R11 با ODP برابر یک.

 GWP: فاکتور تاثیر مبرد بر گرمایش کره زمین بر مبنای دی اکسید کربن به عنوان گاز پایه با GWP برابر یک.

 

موارد استفاده کولرهای گازی چیست؟      
 

از لحاط کاربری :مسکونی٬ اداری٬ تجاری ودر پاره ی مواقع ٬صنعتی(محدودیت در استفاده از سایر سیستم ها).

کولرهای گازی تا چه متراژهایی کاربری دارند؟      
 

کولرهای گازی(تا ظرفیت 30000BTU/Hتک فاز) جهت تهویه اتاقهایی از متراژ تقریبی 10 متر تا اتاق ها و سالن های با متراژ تقریبی بالا(حدود 100متر)مناسب هستند.البته متراژهای ذکر شده جهت یک کولر گازی است و مشخص است که استفاده از چندین کولر گازی دستیابی به متراژهای بالاتر را امکان پذیر می سازد.

آیا رابطه ای بین ظرفیت کولر گازی و متراژ ساختمان وجود دارد؟      
 

رابطه ی دقیق خیر زیرا تهویه هر فضا با کولر گازی به عامل های متعددی از جمله ارتفاع محیط تهویه شونده از سطح زمین٬ تعداد دیوارهای خارجی(دیوارهایی که با محیط های خارجی ارتباط دارند)٬ تعداد پنجره ها و ابعادشان٬ ارتفاع از سطح دریای ٬ جهت جغرافیایی ساختمان و.....بستگی دارد.

البته رابطه تقریبی برای استفاده از این کولرها به صورت زیر وجود دارد:

معمولا برای برودت هر 30 تا35 متر در تهران یک تن تبرید لحاظ می شود.

ظرفیت:                                            حدود تقریبی متراژ)متر مربع مساحت کف):

9000BTU/H                                           10 تا20

12000BTU/H                                          15 تا30

18000BTU/H                                          25 تا 45

24000BTU/H                                          40تا 60

30000BTU/H                                          60 تا 80

ظرفیت های بالاتر جهت متراژهای بالاتر.

مصرف برق کولرهای گازی چقدر است؟      
 

کیلووات مصرفی کولرهای گازی به ظرفیت این کولرها وابسته است به عنوان مثال در برند اجنرال (مدل ASGS30R) کیلووات مصرفی کولر به ظرفیت 30000BTU/H(سرد و گرم) برابر است با  2.57 کیلووات بر ساعت در شرایطی که کولر گازی در مدت یک ساعت بصورت بیوقفه کار کند.

با توجه به نرخ برق در سال 90 هزینه روشن بودن کولر به مدت یک ساعت در حالت full load(بار کامل) برابر است با

2.57 * 35=90 تومان(البته در محدوده ی یارانه)

در خارخ از محدوده یارانه : 215*2.57=552 تومان

جریان راه اندازی (آمپر) و جریان کاری کولرهای گازی چقدر است؟      
 

جریان کارکرد و جریان راه اندازی با تغییر ظرفیت و مدل دستگاه(دیواری٬ کاست٬داکت و....) تغییر می کند به عنوان مثال: در برند اجنرال مدل ASGS30R به ظرفیت 30000BTU/H(سرد و گرم)  جریان راه اندازی 64 آمپر و جریان کارکرد 12.9 آمپر در حالت سرمایش و 14.2 در حالت گرمایش می باشد.

شرایط کارکرد کولر گازی از لحاظ دما چگونه است؟      
 

یکی از مهمترین مسایلی که قبل از خرید کولرگازی باید مورد توجه قرار گیرد شرایط کارکرد کولر گازی از لحاظ دمایی می باشد زیرا کولرهای گازی در خارج از محدوده ی دمایی کارکردشان کمپرسورشان خاموش شده و یا راندمانشان به شدت افت می کند.این محدوده دمایی به عامل های گوناگونی وابسته است که مهمترین آن کمپرسور دستگاه می باشد.

اکثر کولرهای گازی تا دمای 43 درجه سانتیگراد کارآیی دارند و برخی از مدل ها تا 52 درجه سانتیگراد را نیز تحمل می کنند که به اسم تروپیکال شناخته می شوند.

در گرمایش نیز تمام کولرهای گازی تا دمای صفر درجه سانتیگراد کارآیی دارند و برخی از مدل ها تا منفی پنج٬منفی هفت٬ منفی ده٬ و حتی منفی پانزده درجه سانتیگراد را نیز تحمل می کنند که در مورد هر دستگاه متفاوت بوده و باید در هنگام خرید از کارشناس فروش اطلاعات مربوط به هر دستگاه گرفته شود.

آیا می توان قیمت کولرهای گازی و آبی را از لحاظ هزینه اولیه ومصرف با هم مقایسه کرد؟      
 

کولر آبی سلولزی 7000 انرژی حدودا 450000 تومان و کولر گازی معادل ان از برند گری مدلAZURE24سرمایش و گرمایش حدودا 1000000 تومان. یعنی هزینه اولیه کولر گازی تقریبا دوبرابر هزینه کولر آبی است.

مصرف آب در کولرهای آبی با توجه به مقدار گرمای هوای بیرون،حجم هوادهی و ظرفیت کولر آبی متغیر است ولی می توان مصرف آب در کولرهای آبی را بین 10 تا 20 لیتر در هر ساعت در نظر گرفت. کولر های ابی حدودا در هر ساعت550 وات انرژی نیز مصرف می کنند.مصرف برق کولر گازی گری مدلAZURE24 برابر 2.35 کیلووات در ساعت در حالت بار کامل می باشد.

معنای گرید انرژی(برچسب انرژی) در کولر گازی چیست؟      
 

جهت بررسی گرید انرژی ابتدا مفاهیم EER  و COP  و COOLING LOAD IN – KW/TON را بررسی خواهیم نمود:

KW/TON : این واحد اغلب جهت سیستمهای بزرگ اداری و صنعتی٬ پمپ های گرمایشی و سیستم های سردسازی استفاده می شود٬ که نسبت انرژی مصرفی بر حسب کیلووات بر نرخ گرمای دفع شده برحسب تن می باشد.

هرچقدر این عدد کوچکتر باشد بازده بیشتر است.                                     

Kw/ton = PC /ER

PC = energy consumption (kw)

ER = heat removed (ton)

COP : coefficient of performance ضریب عملکرد :

COP = EU / EA

EU : useful energy acquired (btu in imperial units)

EA : energy applied (btu in imperial units)

ضریب عملکرد برابر است با : نسبت انرژی مفید بدست آمده بر انرژی بکاربرده شده.

ضریب عملکرد در سرمایش : نسبت گرمای دفع شده بر انرژی ورودی به کمپرسور

ضریب عملکرد در گرمایش : گرمای بدست امده بر انرژی ورودی به کمپرسور

هر چقدر عدد ضریب عملکرد بزرگتر باشد بازده بیشتر است.

EER : energy efficiency ratio نسبت راندمان انرژی :

EER = Ec / PA

Ec : net cooling capacity (btu/h)

PA : applied electrical power (watts)

نسبت راندمان انرژی برابر است با : ظرفیت سرمایشی شبکه بر توان الکتریکی بکاربرده شده.

هر چقدر عدد نسبت راندمان انرژی بزرگتر باشد بازده بیشتر است.

رتبه بندی برچسب انرژی بصورت زیر است :
EER
:
گرید A: اگر ضریب دستگاه بیشتر از 3.2 باشد در این رتبه قرار می گیرد.
گرید B:اگر ضریب دستگاه مساوی3 تا 3.2 باشد در این رتبه قرار می گیرد.
گرید C:اگر ضریب دستگاه مساوی 2.8 تا 3 باشد در این رتبه قرار می گیرد.
گرید D: اگر ضریب دستگاه مساوی 2.6تا 2.8 باشد در این رتبه قرار می گیرد.
گرید E: اگر ضریب کمتر از 2.6 باشد در این رتبه قرار می گیرد.
COP
:
گرید A: اگر ضریب دستگاه بیشتر از 3.6 باشد در این رتبه قرار می گیرد.
گرید B:اگر ضریب دستگاه مساوی3.4 تا 3.6 باشد در این رتبه قرار می گیرد.
گرید C:اگر ضریب دستگاه مساوی 3.2 تا 3.4 باشد در این رتبه قرار می گیرد.
گرید D: اگر ضریب دستگاه مساوی 2.8تا 3.2 باشد در این رتبه قرار می گیرد.

معتبرترین برندهای تولید کننده کولرهای گازی در جهان کدام برندها هستند؟      
 

GREE : بزرگترین تولید کننده دستگاه های تهویه مطبوع در جهان می باشد. گری از سال 2005 به بعد رتبه اول فروش سیستم های تهویه مطبوع در جهان را دارد چنانچه مشتریان گری بیش از 100 میلیون نفر می باشند.

OGENERAL : شناخته شده ترین کولرگازی در بین ما ایرانیان به منظور بیش از سه دهه مرغوبیت و کیفیت کالا

آیا کولرهای گازی قادر به تولید هوای تازه نیز هستند؟      
 

خیر اغلب کولرهای گازی صرفا جهت سرمایش و گرمایش محیط از هوای برگشتی(هوای خود محیط که مکش می شود) استفاده می کنند البته تعداد محدودی از این کولرها (کولرهای مدل سقفی اجنرال ) که در ظرفیت های بالا (از ظرفیت 30000 تا 54000BTU/H ) وجود دارند که  لوله ای جهت ورود هوای تازه و اختلاطش با هوای برگشتی درنظر گرفته شده است.

آیا کولرهای گازی تصفیه هوا هم انجام میدهند؟      
 

بله اخیرا مدل های جدید کولرهای گازی کار تصفیه هوا را نیز انجام می دهند.

اما نکته مهم این است که بدانیم فیلترهای متفاوتی جهت تصفیه هوا وجود دارد که در ذیل به آن اشاره می شود:

تمام کولرهای گازی حداقل مجهز به یک نوع فیلتر معمولی متداول قابل شست و شو(در قسمت یونیت داخلی یا همان اواپراتور) می باشند که بسته به آلودگی هوای محیط کاربری باید بین پانزده روز تا یک ماه یکبار شسته شوند.

فیلتر الکترواستاتیکی: هوای آلوده به ذرات معلق از میان یک میدان الکترواستاتیکی قوی عبور می کند و ذرات آن دارای بار منفی می شوند٬ این ذرات باردار از میدان الکترواستاتیکی دیگری عبور داده می شوند و ذرات منفی جذب ذرات مثبت شده و هوا از ذرات معلق تصفیه می شود. مناسبترین نوع فیلتر در صنایع تهویه خانگی این نوع فیلتر می باشد.

فیلتر های دیگری نیز از قبیل فیلتر یون نقره (از بین بردن باکتری ها)٬ فیلتر یونساز ٬ فیلتر بیولوژیک٬فیلتر ویتامین c و.... وجود دارند که کمتر از آنها استفاده می شود.

 

انواع مختلف فیلترهای مورد استفاده در کولرهای گازی جهت تصفیه هوا را نام ببرید؟      
 

تمام کولرهای گازی حداقل مجهز به یک نوع فیلتر معمولی متداول قابل شست و شو(در قسمت یونیت داخلی یا همان اواپراتور) می باشند که بسته به آلودگی هوای محیط کاربری باید بین پانزده روز تا یک ماه یکبار شسته شوند.

فیلتر الکترواستاتیکی: هوای آلوده به ذرات معلق از میان یک میدان الکترواستاتیکی قوی عبور می کند و ذرات آن دارای بار منفی می شوند٬ این ذرات باردار از میدان الکترواستاتیکی دیگری عبور داده می شوند و ذرات منفی جذب ذرات مثبت شده و هوا از ذرات معلق تصفیه می شود. مناسبترین نوع فیلتر در صنایع تهویه خانگی این نوع فیلتر می باشد.

فیلتر های دیگری نیز از قبیل فیلتر یون نقره (از بین بردن باکتری ها)٬ فیلتر یونساز ٬ فیلتر بیولوژیک٬فیلتر ویتامین c و.... (به صورت سفارشی بر روی یونیت داخلی نصب می شوند) وجود دارند که کمتر از آنها استفاده می شود.

اینورتر چیست و کاربردش در کولر گازی چه مفهومی دارد؟      
 

اینورتر یا مبدل برق٬ کار تبدیل برق متناوب شهری(AC  ) به برق مستقیم DC) ) را انجام می دهد تا با تغییر فرکانس برق مستقیم بتواند دور موتور(کمپرسور) و دبی مبرد را کنترل کند و از خاموش و روشن شدن پیاپی کمپرسور(سیستم های متداول) جلوگیری کند.

نکته:دستگاه های اینورتر مرسوم برق DC را به AC تبدیل می کنند مثلا در گرفتن برق از پنل های خورشیدی اما در کولرهای گازی اینورتر برق AC رابه DC تبدیل میکند.

مزیت کولرهای گازی اینورتردار نسبت به مدل های معمولی چیست؟      
 

در سیستم های معمولی برای اینکه دمای مطلوب ثابت باشد کمپرسور بدین دلیل که با سرعت ثابت کار میکند باید مدام خاموش و روشن شود اما در سیستم اینورتر سرعت دور کمپرسور کم و زیاد شده و دیگر نیازی به خاموش و روشن شدن مداوم کمپرسور و راه اندازی مجدد(مصرف بالاتر) ندارد.

30% تا 50% مصرف برق کمتر نسبت به مدل های معمول ٬ دستیابی سریعتر به دمای مطلوب نسبت به مدل های معمولی ٬ بدون نوسانات دمایی ٬ جریان راه اندازی پایین تر نسبت به مدل های معمول

آیا کولرهای گازی توانایی کنترل رطوبت را دارند؟      
 

هوای گرم و مرطوب در برخورد با سطح سرد تولید رطوبت می کند ٬ به همین علت است که کولرهای گازی در تابستان (از طریق یونیت داخلی) رطوبت تولیدی را از طریق لوله درین به خارج از محیط تخلیه می کنند ٬ هوای گرم و مرطوب اتاق در برخورد با کویل های سرد اواپراتور(یونیت داخلی) رطوبت خود را تا حدی از دست می دهند که این مقدار رطوبت دفع شده به مقدار رطوبت نسبی(منظور همان درصد رطوبت هوا می باشد)  و دمای هوای محیط ارتباط مستقیم دارد.

در کولرهای گازی انشعاب برق سه فاز است یا تکفاز؟      
 

تمام کولرهای گازی(اسپلیت ها) که مصارف خانگی دارند تا ظرفیت30000BTU/H  تکفاز هستند و حتی مدل هایی در ظرفیت های 36000 BTU/Hهم وجود دارد که تکفاز می باشد.

در ظرفیت 42000 BTU/Hبرند گری سیستم مولتی اسپلیت اینورتر و در ظرفیت 45000 BTU/Hاجنرال سیستم مولتی اسپلیت اینورتر تکفاز هستند.(سیستم مولتی اسپلیت یک یونیت خارجی(کندانسور) و چند پنل داخلی (اواپراتور) دارند).

محل اتصال برق به کولرهای گازی کدام یونیت (یونیت داخلی یا یونیت خارجی) می باشد؟      
 

اکثر کولرهای گازی اجنرال به جز مدل های دیواری (ظرفیت های پایین) محل اتصال برق به کولر گازی در یونیت خارجی می باشد.

معمولا تا ظرفیت 24000BTU/H  در اسپلیت های مدل دیواری (گری و اجنرال) محل اتصال برق به یونیت داخلی می باشد که البته استثناء هم دارد و برای اطلاع دقیق تر باید به کاتالوگ دستگاه مراجعه نمود.

مفهوم کیلووات (kw) تناژ(ton) کیلو کالری(kcal) و حجم هوا(m3/h-cfm) را در کولرهای گازی بیان کنید؟      
 

میزان برق مصرفی کولرهای گازی معمولا برحسب kwh کیلووات ساعت بیان می شود. این میزان مصرف حدود 1.2 kwh در هر تن برودت است.

ظرفیت (برودتی و حرارتی) کولرهای گازی معمولا برحسب تناژ یا btu بیان می شود.

1 ton = 3.516 kw = 3024 kcal =12000btu

1 ton = حدودا 375 cfm

1 m3/h = 0.59 cfm

آیا جهت گرمایش نیز می توان از کولر گازی استفاده کرد؟      
 

هر کولر گازیی که هیت پمپ داشته باشد قابلیت گرمایش را نیز دارد. در اکثر سیستم های هیت پمپ از شیر چهارراهه استفاده می شود این شیر با تغییر جهت جریان مبرد یونیت داخلی یا همان اواپراتور را به  کندانسور تبدیل کرده و اتاق از حرارت دفع شده توسط کندانسور گرم می شود.

آیا استفاده از گرمایش کولر گازی صرفه اقتصادی دارد؟      
 

بررسی خود را برای یک واحد به مساحت 120 متر مربع در دو حالت پکیج گازسوز و اسپلیت انجام می دهیم:

گرمایش از گاز:

برای این واحد پکیج 24kw مناسب است که حدود  w 120وات در ساعت مصرف برق بعلاوه ی m3/h 3 مصرف گاز دارد. این میزان مصرف بر اساس ارزش حرارتی گاز در کشورهای توسعه یافته می باشد یعنی ارزش هر متر مکعب گاز مساوی kcal 11000 در صورتی که ارزش حرارتی گاز حدود kcal 8000 در سایر کشورها می باشد. پس در این صورت مقدار مصرف صحیح گاز برابر است با :

3 × (11000 ÷ 8000) = 4.125 m3/h

هزینه این مقدار گاز در خارج از نرخ یارانه ( هر متر مکعب گاز برابر 350 تومان در سال 1390) : 1444 تومان + هزینه برق مصرفی ( هر کیلووات 215 تومان در سال 1390) 26 تومان = در مجموع 1470

1470 تومان  هزینه برق و گاز مصرفی یک پکیج گازسوز(فرضی) در یک ساعت (خارج از نرخ یارانه ها)