صفحه قبل

 داکت اسپلیت کانالی  هایسنس اینورتر سقفی 

مدل حداکثر قدرت سرمايش

BTU/hr
حداکثر قدرت گرمایش

BTU/hr
برق مصرفي نوع فیلتراسیون هوا ابعاد mm  
KW Ø A طول عمق ارتفاع
AUD-18UX4SKL 17000 19000 1.55 1 6.9  ذرات معلق و گرد و غبار 1170 447 190  
AUD-24UX4SLH 21800 24700 1.9 1 8.9  ذرات معلق و گرد و غبار 800 720 270  
AUD-36UX4SMH 34000 39100 3.11 1 13.5  ذرات معلق و گرد و غبار 1300 720 226  
AUD-48UX4SHH 43000 51000 3.92 3 7.5  ذرات معلق و گرد و غبار 1386 800 350  
AUD-60UX4SHH          58000 70000   5.29   3    0.81  ذرات معلق        و گرد و غبار 1386 80 0 35 0  

 داکت اسپلیت کانالی  هایسنس اینورتر سقفی