صفحه قبل

داکت اسپلیت میدیا  

مدل حداکثر ظرفیت سرمایشی حداکثر ظرفیت گرمایشی برق مصرفی شدت صدا (dB) ابعاد دستگاه (cm)  
BTU/hr BTU/hr KW Ø A طول عمق ارتفاع
MDA5-24HW 24000 26000 2.51 1 11.4 44 92 63.5 27  
MDA5-36HW 36000 40000 3.859 1 17.5 49 11.4 77.5 27  
MDA5-48HW 48000 52000 5.204 1 23.65 49 120 86.5 30  
MDA5-60HW 60000 65000 6.419 1 29.17 50 120 86.5 30

 

 

داکت اسپلیت میدیا