صفحه قبل

 اسپلیت هایسنس سقفی اینورتر کاستی

مدل حداکثر قدرت سرمايش (BTU/hr) حداکثر قدرت گرمایش (BTU/hr) برق مصرفي نوع فیلتراسیون هوا ابعاد( cm) قیمت (ریال)
KW Ø A طول عمق ارتفاع
AUD-18UX4SSA 17000 19000 1.55 1 6.9 ذرات معلق و گرد و غبار 57 57 27 ---
AUD-24UX4SEA 21800 24700 11.9 1 8.5 ذرات معلق و گرد و غبار 84 84 25 ---
AUD-36UX4SEA 34000 392100 3.11 1 14.5 ذرات معلق و گرد و غبار 84 84 27 ---
AUD-48UX4SFA 43000 51000 3.92 3 6.5 ذرات معلق و گرد و غبار 84 84 29.8 ---
AUD-60UX4SFA 58000 70000 5.29 3 9.8 ذرات معلق و گرد و غبار 84 84 29.8 ---

 اسپلیت هایسنس سقفی اینورتر کاستی