صفحه قبل

 کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر

مدل حداکثر ظرفیت سرمايشی (BTU/hr) حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) برق مصرفي نوع فيلتر اسيون هوا (cm) ابعاد  
KW Ø A طول عمق ارتفاع
ASGS12LECA 12000 12000 0.99 1 4.7 دود و ذرات معلق هوا تا 0.01 میکرومتر 79 19.8 26  
ASGS18LFCA 18000 18000 1.71 1 7.6 دود و ذرات معلق هوا تا 0.01 میکرومتر 99.8 23.8 32  
ASGS24LFCA 24000 24000 2.21 1 9.8 دود و ذرات معلق هوا تا 0.01 میکرومتر 99.8 23.8 32  
ASGS30LFCA 30000 30000 2.49 1 10.7 دود و ذرات معلق هوا تا 0.01 میکرومتر 99.8 23.8 32  

کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر