صفحه قبل

 فن کوئل دکوراتیو ال جی

مدل هوادهی C.F.M حداکثر سرمایش BTU/hr (براساس دمای آب سرد ورودی به کويل 45f و هوای داخل 67f.WB و 80f.DB) حداکثر قدرت گرمايش BTU/hr (با دمای آب گرم ورودي به کويل .80f و دمای هوای داخل 70f.DB ) تعداد فن موتور Cm ابعاد قیمت (ریال)
محسوس کل تعداد قدرت W طول عرض ارتفاع
Y*NB036AABO 300 6756 9861 - 2 1 42 95.8 48.3 23.2 ---
Y*NB046AABO 400 9485 13273 - 2 1 55 110.8 48.3 23.2 ---
Y*NB066AABO 600 14194 19721 - 2 1 91 130.8 48.3 23.2 ---
Y*NB086AABO 800 18630 26170 - 3 2 125 160.8 48.3 23.2 ---
Y*NB106AABO 1000 23611 32619 - 3 2 151 160.8 48.3 23.2 ---
Y*NB126AABO 1200 26682 39033 - 4 2 161 190.8 48.3 23.2 ---

فن کوئل دکوراتیو ال جی