صفحه قبل

آبگرمکن ديواری بوتان 

مدل حداکثر گرمایش Kcal/hr تامین آبگرم lit/min در˚T=25C∆ حداکثر مصرف گاز M3/hr قطردودکش (Cm) شمعک ابعاد دستگاه(cm) وزن خالص Kg قیمت (ریال)
ارتفاع عرض عمق
B4108 12200 9 1.5 15 دائمی 54.9 25.6 22.7 8.2 2,728,440
B-3112 18000 12 2.1 15 دائمی 68 36 24.8 12.8 3,200,670
B-3115 21000 13.6 2.4 15 دائمی 68 36 24.8 13 3,317,270
B-3118 24000 16 2.7 15 دائمی 73.8 45 26.5 16 3,711,378
B4208 i 12200 9 1.5 10 آیونایز 55 25.6 22.7 8.2 2,938,320
B-3212 i 18000 12 2.1 15 آیونایز 68 36 24.8 12.8 3,479,344
B-3215 i 21000 13.6 2.5 15 آیونایز 68 36 24.8 13 3,594,778
B-3218 i 24000 16 2.7 15 آیونایز 73.8 46 26.5 16 3,985,388
B3315 if 21000 13.6 2.5 8 (دودکش ویژه) آیونایز 68 36 24.8 15 4,402,816
B3318 if 24000 16 2.8 8 (دودکش ویژه) آیونایز 73.8 45 26.5 18.5 4,634,850
B5418 rs 22360 15 2.75 10(6) دوجداره آیونایز 65.4 36.2 24.1 19 5,315,794

 آبگرمکن ديواری بوتان