صفحه قبل

 اسپلیت ایستاده سامسونگ SAMSUNG

مدل حداکثر قدرت سرمايش (BTU/hr) حداکثر قدرت گرمایش (BTU/hr) برق مصرفي نوع فيلتراسيون هوا (cm) ابعاد قیمت (ریال)
KW Ø A طول عمق ارتفاع
AP50M1 48000 52000 4.76 3 8.9 ضد باکتری- ضدبو 61 40 185 57,660,000
AP50M0 48000 --- 4.66 3 8.7 ضد باکتری- ضدبو 61 40 185 61,370,000
AF28FSS 24000 28000 3.20 1 12.5 --- 36 26.9 194.8 83,410,000

 اسپلیت ایستاده سامسونگ SAMSUNG