صفحه قبل

کولر گازی ال جی اسمایل  


 
گروه : کولر گازی smil

كولر گازي
عملکرد کم صدا
طراحی پنل بسیار زیبا
ظرفیت خنک کنندگی متنوع از 9000 تا 24000
مدل 18000و 24000 مناسب مناطق حاره ای
 
 
 
S246MQ S186MQ S126MQ S096MQ  
 مشخصات دستگاه
 Heating Pump  Heating Pump  Heating Pump heating pump  
 سرمایش و گرمایش
24000 18000 11945 9000  Btu/h
 
 ظرفیت سرمایشی
24000 18000 13652 9556  ظرفیت گرمایشی
12.5 5 5.7 4.4  سرمایش  آمپر
 
جریان نامی
12.5 4.6 6 4.4  گرمایش  آمپر
 220/1/50HZ  220/1/50HZ  220/1/50HZ 220/1/50HZ  فاز  نوع برق مصرفی
3/8 1/4 1/4 1/4 اینچ  لوله مایع(رفت)
5/8 1/2 1/2 3/8  اینچ  لوله گاز(برگشت)
1085*300*191 1085*300*191 840*270*153 840*270*153  پنل داخلی ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض)
840*577*276 840*577*276 770*540*245 770*540*245  واحد بیرونی
15 14 8 7 پنل داخلی وزن خالص(kg)
 
57 55 35 33  واحد بیرونی
30 30 15 15  متر  حداکثر طول لوله کشی 
15 15 7 7 متر حداکثر ارتفاع لوله کشی

عملکرد کم صدا
طراحی پنل بسیار زیبا
ظرفیت خنک کنندگی متنوع از 9000 تا 24000
مدل 18000و 24000 مناسب مناطق حاره ای