صفحه قبل

Grand Force fancoil

لیست قیمت فن کویل های گرندفورس Grand Force با گارانتی ۲ ساله به شرح زیر است:

 

شرح کالا مدل قیمت کالا (ریال)
فن کویل کاستی به ظرفیت ۳۰۰CFM چهارطرفه GFP-51KM-Q1K1 ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
فن کویل کاستی به ظرفیت ۴۰۰CFM چهارطرفه GFP-68KM-Q1K1 ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
فن کویل کاستی به ظرفیت ۶۰۰CFM چهارطرفه GFP-102KM-Q1K1 ۱۴,۹۰۰,۰۰۰

 

فن کویل کاستی به ظرفیت ۳۰۰CFM یکطرفه GFP-51KM-Q1A1 ۱۱,۹۵۰,۰۰۰
فن کویل کاستی به ظرفیت ۴۰۰CFM یکطرفه GFP-68KM-Q1A1 ۱۲,۹۵۰,۰۰۰

 

شرح کالا مدل قیمت کالا (ریال)
فن کویل سقفی به ظرفیت ۳۰۰CFM توکار MFP-51WA ۷,۱۰۰,۰۰۰
فن کویل سقفی به ظرفیت ۴۰۰CFM توکار MFP-68WA ۷,۶۰۰,۰۰۰
فن کویل سقفی به ظرفیت ۶۰۰CFM توکار MFP-102WA ۹,۵۰۰,۰۰۰

 

شرح کالا مدل قیمت کالا (ریال)
فن کوئل زمینی ۳۰۰CFM GFP-51ZDM ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
فن کوئل زمینی ۴۰۰CFM GFP-68ZDM ۱۳,۱۰۰,۰۰۰
فن کوئل زمینی ۶۰۰CFM GFP-102ZDM ۱۶,۲۰۰,۰۰۰

 

شرح کالا مدل قیمت کالا (ریال)
فن کویل ایستاده ۶۰۰CFM LPH608 ۱۷,۹۰۰,۰۰۰